Hjem

:arkitekter
:ingeniører
:teknikere

Leiligheter/Fortetting

Små og store leilighetsbygg, ulike fortettingsprosjekter, og rehabiliteringsarbeid.

 

Bolig/Fritidsbolig

Passivhus, eneboliger, rekkehus, flermannsboliger og fritidsboliger, tilbygg og endringer.

Næring/Offentlig

Kontorbygg, næringsbygg, senterutbygging, forsamlingshus og offentlige bygg.

Arealplanlegging

Detaljregulering, reguleringsendring, tomtedeling, og arealbruk.

Prosjektutvikling

Utvikling fra ide til prosjekt. Arealbruk, utnyttelse, prosjektorganisering, markedstilpasning og anbefalinger.

Energidesign

Tilpasset energidesign i alle prosjekter. Rådgiving og oppfølging.